سرودها دSongs: Dal    

 

آهنگ

مترجم

شعر

بيت های اول سرودها

رديف

 

 

 

دارم من عجب منجی راحت شده زوجانم

1.            

 

 

 

داماد می آيد

2.            

 

 

 

در آزمايشها و تنگی، خارهای تيز زندگی

3.            

 

 

 

در آسمان جديد اشکی نيست، آنجا غم و اندوهی نيست

4.            

 

 

 

در آن شب مقدس و فروزان، منجی من مولود گشت

5.            

 

 

 

در آن شب نورانی، ملائک با شادی مژده دادند

6.            

 

 

 

در آن نيمه شب نورانی، با تسبيح آسمانی

7.            

 

 

 

در اين دنيای بی کران آدميان زار و ناتوان

8.            

 

 

 

در پيشگاه تخت فيض مسيح سرود خوانيم

9.            

 

 

 

در تو جلال و در تو بقا است

10.        

 

 

 

در جماعت راست دلان حمدت سرايم

11.        

 

 

 

در حضورت خدا، تسبيح می خوانم

12.        

 

 

 

در حضور خداوند روح او در ماست

13.        

 

 

 

در خاک کردند آنها، جسم عيسی را

14.        

 

 

 

در دهکده ای به يک شب تار، آرام در آخوری محقر

15.        

 

 

 

در زندگی ام، خيمه ای من دارم

16.        

 

 

 

در سايه بالهايت

17.        

 

 

 

در شب آخر شاه شاهان، نشسته بود بين شاگردان

18.        

 

 

 

در شب تار و ظلمانی فرشتگان نورانی

19.        

 

 

 

در شب تيره شبانان گله ها را پاسبان

20.        

 

 

 

در صحرا چشمه جاری خواهد شد

21.        

 

 

 

در عيسی مسيح آشتی کرده ايم

22.        

 

 

 

در قلب من باشد جشن و شادی

23.        

 

 

 

در قلب من (محبت)

24.        

 

 

 

در منجيم شادان هستم، فيضش را سرايم هر دم

25.        

 

 

 

در موکب ظفر مسيح پيش روم با قوت خدا

26.        

 

 

 

در ميان امتها، تو را حمد گويم

27.        

 

 

 

در نام عيسی در نام عيسی داريم بس پيروزی

28.        

 

 

 

دست در دست برادر؛ آيا دعا کرده ای؟

29.        

 

 

 

دستک زنيد ای ايمانداران فرياد شادی زنيد

30.        

 

 

 

دعا کنيم همه ما با يکدلی

31.        

 

 

 

دلی پريشان داشتم دور از خدا

32.        

 

 

 

دنيا گمره بود در ظلمت عصيان، نور جهان است عيسی

33.        

 

 

 

دنيای پر از گناه خانه من نيست

34.        

 

 

 

دوخته ام چشمانم را، به سوی کوهها

35.        

 

 

 

دو روزه عمرم شده چون نقش بر آبی

36.        

 

 

 

دوستان وقت سرور و طرب و شادی ما است

37.